In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Bij taxatie van uw woning

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:

• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

• de reden van taxatie

• de omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

• foto’s en video’s van de woning

• de reden van een eventuele intrekking van de opdracht

• de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

  

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:

• taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:

• het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

• het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

 

Uitwisselingssysteem

De systemen van ons zijn gekoppeld aan het VastgoedPRO Informatie Uitwisseling. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij VastgoedPRO makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VastgoedPRO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over VastgoedPRO

VastgoedPRO is de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert o.a. het centrale uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO kunt u vinden op www.vastgoedpro.nl.

Welke gegevens worden vastgelegd in het VastgoedPRO Informatie Platform?

Via een automatische koppeling ontvangt VastgoedPRO een deel van de gegevens die door ons zijn vastgelegd. Dit betreft de beschrijving, kenmerken en foto’s van het object, alsmede (indien van toepassing) transactiegegevens zoals de prijs en datum overdracht. Uw naam of ander persoonlijke gegevens worden hier niet in opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in onze eigen systemen.

Waar gebruikt de VastgoedPRO deze gegevens voor?

De gegevens worden door de VastgoedPRO gedeeld met andere VastgoedPRO makelaars om uw woning onder zo groot mogelijk aantal zoekers onder de aandacht te brengen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als referentieobject bij taxaties door VastgoedPRO taxateurs.

Toegang tot gegevens

VastgoedPRO makelaars en taxateurs hebben toegang tot het uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VastgoedPRO hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

 
 

 Erkend lid VastgoedPro